12/24V LIGHT DUTY WHITE SOUND REVERSE ALARM (87DB)