12/24V MEDIUM DUTY WHITE SOUND REVERSE ALARM (92DB)